Viceprimar

Primar ViceprimarSecretar Consiliul local

Nume:
Prenume:
Apartenenta politica:

  • Conform legilor in vigoare Consiliul Local alege din randul membrilor sai, viceprimarul cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie.
  • Viceprimarul exercita atributiile care ii sunt delegate de catre primar, in conditiile prevazute de art. 70 din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala.