Primar

Primar ViceprimarSecretar Consiliul local

Nume:
Prenume:
Apartenenta politica:

  • Conform legilor în vigoare primarul indeplineste o functie de autoritate publica. El este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, pe care il conduce si controleaza.
  • Primarul reprezinta orasul in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie.
  • Semnul distinctiv al primarului este esarfa cu culorile drapelului national al Romaniei, care este purtata in mod obligatoriu la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor.
  • Primarul indeplineste atributiile principale stipulate la art. 68 din Legea nr. 215/ 2001, privind administratia publica locala.