Primaria

Primar ViceprimarSecretar Consiliul local

Primarul, viceprimarul, secretarul oraşului formează împreuna cu aparatul propriu al Consiliului Local, PRIMĂRIA ORAŞULUI, instituţie publica cu activitate permanenta care duce la îndeplinire prevederile constituţiei si ale legilor tarii, ale Decretelor Preşedintelui României, ale hotărârilor Guvernului, ale actelor emise de ministerele statului si alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, hotărârilor Consiliului Judeţean, ale Consiliului Local si soluţionează problemele curente ale colectivităţii. Ca funcţie majora si de baza, primăria asigura respectarea drepturilor si libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.

http://primaria.baile-herculane.ro

Contact:
Str. Mihai Eminescu nr. 10
325200 BĂILE-HERCULANE
e-mail: primaria@baile-herculane.ro
Tel : 0255.560.439 – Fax : 0255.560.321

Cont Facebook Primaria Baile Herculane