Secretar

Primar ViceprimarSecretar Consiliul local

Nume:
Prenume:

  • Conform legilor in vigoare, secretarul orasului este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative.
  • Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic.
  • Functia de secretar se ocupa pe baza de concurs sau examen, dupa caz, iar numirea se face de catre prefect.
  • Secretarul indeplineste atributiile principale stipulate la art. 85 din Legea nr. 215/ 2001, privind administratia publica locala.