Consiliul local

Primar ViceprimarSecretar Consiliul local

Informatiile despre „Consiliul local Baile-Herculane” vor fi actualizate in urmatoarele zile !

Multumim pentru intelegere

 

Consiliul Local al Primariei Baile Herculane are în componenţă 5 comisii de specialitate după cum urmează:

Comisia nr. 1 Comisia economico-financiara

 

Comisia nr. 2 Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, protectia mediului si turism

 

Comisia nr. 3 Comisia de munca, protectie sociala, protectia copilului, invatamant, sanatate si familie

 

Comisia nr. 4 Comisia juridical si de disciplina, relatii externe si integrare europeana

 

Comisia nr. 5 Comisia de sport, culte, activitati social-culturale si turism